Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Finance a řízení - vedoucí katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Náhled fotografie

Posluchárna P4 a zájemci o studijní obor Finance a řízení
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Zdravotně sociální pracovník - vedoucí katedry sociální práce Mgr. Markéta Dubnová, DiS.
Náhled fotografie

Zájemci o studijní obor Zdravotně sociální pracovník v zasedací místnosti
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika - vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů
Náhled fotografie

Posluchárna P3 a zájemci o studijní obor Cestovní ruch
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Cestovní ruch - vedoucí katedry cestovního ruchu RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií - Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií - Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií
Náhled fotografie

Přednáška o nabídce sportovních aktivit na VŠPJ - vedoucí katedry sportů PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Náhled fotografie

Aula a přednáška o výuce jazyků na VŠPJ - vedoucí katedry jazyků Ing. Miloslav Reiterman
Náhled fotografie

Přednáška o výuce jazyků na VŠPJ - vedoucí katedry jazyků Ing. Miloslav Reiterman
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Finance a řízení - Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Náhled fotografie

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech
Náhled fotografie

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule
Náhled fotografie

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule
Náhled fotografie

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Přednáška v rámci Dne výzkumu a vývoje - Ing. Martina Chalupová
Náhled fotografie

Přednáška v rámci Dne výzkumu a vývoje s ochutnávkou - Ing. Martina Chalupová
Náhled fotografie

Přednáška v rámci Dne výzkumu a vývoje - Ing. Martina Chalupová
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - prohlídka školy s průvodcem
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - prohlídka školy s průvodcem
Náhled fotografie

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.
Náhled fotografie

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.
Náhled fotografie

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401