Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Přednáška o studijním oboru Finance a řízení - vedoucí katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Posluchárna P4 a zájemci o studijní obor Finance a řízení

Přednáška o studijním oboru Zdravotně sociální pracovník - vedoucí katedry sociální práce Mgr. Markéta Dubnová, DiS.

Zájemci o studijní obor Zdravotně sociální pracovník v zasedací místnosti

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Přednáška o studijních oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika - vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů

Posluchárna P3 a zájemci o studijní obor Cestovní ruch

Přednáška o studijním oboru Cestovní ruch - vedoucí katedry cestovního ruchu RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií - Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií - Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií

Přednáška o nabídce sportovních aktivit na VŠPJ - vedoucí katedry sportů PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Aula a přednáška o výuce jazyků na VŠPJ - vedoucí katedry jazyků Ing. Miloslav Reiterman

Přednáška o výuce jazyků na VŠPJ - vedoucí katedry jazyků Ing. Miloslav Reiterman

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Přednáška o studijním oboru Finance a řízení - Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Přednáška v rámci Dne výzkumu a vývoje - Ing. Martina Chalupová

Přednáška v rámci Dne výzkumu a vývoje s ochutnávkou - Ing. Martina Chalupová

Přednáška v rámci Dne výzkumu a vývoje - Ing. Martina Chalupová

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - prohlídka školy s průvodcem

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - prohlídka školy s průvodcem

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy

Den otevřených dveří 2013 na VŠPJ - zdroj: Jihlavské listy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz