Den otevřených dveří 2014 na VŠPJ
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2014 na VŠPJ
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2014 na VŠPJ - prohlídka školy s průvodcem
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Cestovní ruch - vedoucí katedry cestovního ruchu RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Cestovní ruch - vedoucí katedry cestovního ruchu RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Náhled fotografie

Posluchárna P3 a zájemci o studijní obor Cestovní ruch
Náhled fotografie

Představení školy rektorem Ing. Jakubem Novotným, Ph.D. v aule
Náhled fotografie

Představení školy rektorem Ing. Jakubem Novotným, Ph.D. v aule
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika - vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika v odborné učebně
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika v odborné učebně
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika - vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře katedry elektrotechniky a informatiky
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře katedry elektrotechniky a informatiky
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře katedry elektrotechniky a informatiky
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů
Náhled fotografie

Prohlídka odborné laboratoře V1 a výukových modelů - Ing. Michal Bílek
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií - Mgr. Antonín Přibyl
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií
Náhled fotografie

Prohlídka laboratoře zpracování signálu a multimedií
Náhled fotografie

Den otevřených dveří 2014 na VŠPJ - prohlídka školy s průvodcem
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Zdravotně sociální pracovník - vedoucí katedry sociální práce Mgr. Markéta Dubnová, DiS.
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Zdravotně sociální pracovník - vedoucí katedry sociální práce Mgr. Markéta Dubnová, DiS.
Náhled fotografie

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule
Náhled fotografie

Přednáška o zahraničních výměnných pobytech v aule - PhDr. Jarmila Bílkovská
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Finance a řízení - vedoucí katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Náhled fotografie

Přednáška o studijním oboru Finance a řízení - vedoucí katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Náhled fotografie

Odborná přednáška Ing. Petra Scholze, DiS.
Náhled fotografie

Odborná přednáška Ing. Petra Scholze, DiS.
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách
Náhled fotografie

Přednáška o studijních oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka v odborných učebnách
Náhled fotografie

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.
Náhled fotografie

Losování výherců externích disků - prorektorka pro studium doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401